ממצאים ארכיאולוגים מחפירות הנוער בשביל הסנהדרין10. Preview
Photo by Yaniv Berman, IAA on April 16, 2018

ממצאים ארכיאולוגים מחפירות הנוער בשביל הסנהדרין10. Preview

Download Photo

Please log in to download

Photo Details

  • 2039 x 1536
  • 272.28 KB
  • Yaniv Berman, IAA
  • April 16, 2018
  • Worldwide