Benjamin Netanyahu Elyashav TPS
Photo by Shalev Shalom/TPS on 7 April, 2022

Benjamin Netanyahu Elyashav TPS

Photo Details

  • 1600 x 1065
  • 193.49 KB
  • Shalev Shalom/TPS
  • April 07, 2022
  • Worldwide