ממצאים ארכיאולוגים מחפירות הנוער בשביל הסנהדרין10. Preview
Photo by Yaniv Berman, IAA on 16 April, 2018

ממצאים ארכיאולוגים מחפירות הנוער בשביל הסנהדרין10. Preview

Photo Details

  • 2039 x 1536
  • 272.28 KB
  • Yaniv Berman, IAA
  • April 16, 2018
  • Worldwide