4. הלוחית הנדירה. צילום אמיל אלגם רשות העתיקות
Photo by Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority on 25 May, 2020

4. הלוחית הנדירה. צילום אמיל אלגם רשות העתיקות

The Tablet. (Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority)

Photo Details

  • 1024 x 574
  • 80.10 KB
  • Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority
  • May 25, 2020
  • Worldwide