כלי צור מחפירת 4.רשות העתיקות ובני הנוער ליד דימונה. צילום אמיל אלגם רשות העתיקות
Photo by Emil Aljam/IAA on 4 August, 2020

כלי צור מחפירת 4.רשות העתיקות ובני הנוער ליד דימונה. צילום אמיל אלגם רשות העתיקות

Flit tools found at the site. (Emil Aljam/IAA)

Photo Details

  • 1024 x 631
  • 85.50 KB
  • Emil Aljam/IAA
  • August 04, 2020
  • Worldwide