1. שרידי המבנה המפואר מלפני 2000 שנה
Photo by Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority on 8 July, 2021

1. שרידי המבנה המפואר מלפני 2000 שנה

The newly opened hall. (Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority)

Photo Details

  • 1024 x 756
  • 180.20 KB
  • Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority
  • July 08, 2021
  • Worldwide