6. איור – חומות העיר ירושלים בימי בית ראשון- שלום קוולר- ארכיון עיר דו דוד (1)
Photo by Illustration: Shalom Kveller, City of David Archive on 14 July, 2021

6. איור – חומות העיר ירושלים בימי בית ראשון- שלום קוולר- ארכיון עיר דו דוד (1)

The walls of the city of Jerusalem in the days of the First Temple. (Illustration: Shalom Kveller, City of David Archive)

Photo Details

  • 1236 x 874
  • 226.28 KB
  • Illustration: Shalom Kveller, City of David Archive
  • July 14, 2021
  • Worldwide