1. כלי האגירה לאחר רפאות – צילום- דפנה גזית רשות העתיקות. רפאות- יוסף בוקנגולץ (1)
Photo by Dafna Gazit/IAA on 4 August, 2021

1. כלי האגירה לאחר רפאות – צילום- דפנה גזית רשות העתיקות. רפאות- יוסף בוקנגולץ (1)

Reconstructed storage vessels found at the site. (Dafna Gazit/IAA)

Photo Details

  • 1438 x 1026
  • 207.05 KB
  • Dafna Gazit/IAA
  • August 04, 2021
  • Worldwide