כוחות ביטחון והצלה

Scene of Shooting Attack at The New Gate, 9.3.16

Scene of Shooting Attack at The New Gate, 9.3.16

Scene of Shooting Attack at The New Gate, 9.3.16

Scene of Shooting Attack at The New Gate, 9.3.16

Scene of Shooting Attack at The New Gate, 9.3.16

Scene of Shooting Attack in Damascus Gate, 9.3.16