Israeli Shekels
Photo by Kobi Richter/TPS on 14 January, 2018

Israeli Shekels

Israeli shekels Jan. 16, 2018. Photo by Kobi Richter/TPS *** Local Caption *** שטרות כסף ישראלי של מאה ש"ח

Photo Details

  • 1024 x 684
  • 114.04 KB
  • Kobi Richter/TPS
  • January 14, 2018

Tagged In

, , , , ,