הבלונים שהכילו את כדורי הסם
Photo by Ministry of Defense on 20 May, 2020

הבלונים שהכילו את כדורי הסם

The balloons containing the tablets. (Ministry of Defense)

Photo Details

  • 1600 x 900
  • 150.86 KB
  • Ministry of Defense
  • May 20, 2020
  • Worldwide